List do Filipian

<< Powrót do kazań

 • 2020.09.06 – Roy Stiff

  Efezjan 1:3-14 | 1Tesaloniczan 5:23-24 | Filipian 2:12-13 | 1Jana 1:8-10


 • 2020.05.31 – Mateusz Wichary

  Filipian 4:1-5 | 1Tymoteusza 5:1-2 | 2Tymoteusza 2:8 | 1Tymoteusza 3:3


 • 2020.02.23 – Filip Kegel – Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

  Filipian 4:4-20


 • 2017.12.25 – Tomasz Kułaga – Jezus przyszedł, żeby odebrać chwałę

  Filipian 2:5-11 | Objawienie 5:13-14


 • 2017.09.17 – Adam Cenian – Bojaźń i drżenie

  Filipian 2:12-15