Księga Rodzaju

<< Powrót do kazań

 • 2021.05.09 – Krzysztof Wantuch – Uratowani

  Rodzaju 3:1-24 | Rzymian 6:23 | Hebrajczyków 10:14 | Dzieje 2:38


 • 2021.03.07 – Krzysztof Wantuch

  Marka 3:7-35 | Izajasza 49:24-25 | Rodzaju 3:15 |


 • 2021.01.24 – Krzysztof Wantuch

  Marka 2:1-3:6 | Rodzaju 3:15 | Daniela 7:13-14 | Izajasza 6:1-2


 • 2021.01.03 – Krzysztof Wantuch

  Marka 1:1-15 | Rodzaju 3:15 | Rodzaju 22:18 | Galacjan 3:16 | Rodzaju 49:10 | 2Samuela 7:12-13 | Malachiasza 3:1 | Malachiasza 3:22-24 | Izajasza 61:1 | Rodzaju 1:1-2 | Jana 1:1-3 | Izajasza 63:17-64:4


 • 2020.12.27 – Mikołaj Haman

  Jana 1:1-5 | Rodzaju 1:1-5 | 2Koryntian 4:6 | Wyjścia 27:20-21 | Izajasza 9:1 | Jana 8:12