Księga Rodzaju

<< Powrót do kazań

 • 2021.07.11 – Roy Stiff

  Marka 2:1-5 | Rodzaju 32:25-32 | Łukasza 2:36-38 |


 • 2021.06.06 – Krzysztof Wantuch – Posłuchaj co mówi Jezus

  Marka 6:45-7:30 | Rodzaju 1:28 | Rodzaju 12:2-3 | Wyjścia 33:17-23 | Wyjścia 34:6 | Hioba 9:2-11 | Wyjścia 19:3-6 | Liczb 15:38-40 | 1 Piotra 2:9,12


 • 2021.05.09 – Krzysztof Wantuch – Uratowani

  Rodzaju 3:1-24 | Rzymian 6:23 | Hebrajczyków 10:14 | Dzieje 2:38


 • 2021.03.07 – Krzysztof Wantuch

  Marka 3:7-35 | Izajasza 49:24-25 | Rodzaju 3:15 |


 • 2021.01.24 – Krzysztof Wantuch

  Marka 2:1-3:6 | Rodzaju 3:15 | Daniela 7:13-14 | Izajasza 6:1-2