Księga Psalmów

<< Powrót do kazań

 • 2021.11.07 – Krzysztof Wantuch – Twoja sprawiedliwość. Komu ją zawdzięczasz?

  Psalm 15:1-5 | Psalm 16:7 | Psalm 17:1 | Psalm 17:7 | Psalm 22:1-32 | Psalm 23:1-6 | Psalm 24:7-10


 • 2021.07.18 – Remigiusz Neumann – Nie słucham Boga…

  Jonasza 1:1-3 | Jana 6:59-60 | Jana 8:43 | 1Tymoteusza 4:1 | Marka 6:11 | Łukasza 9:44 | Rzymian 11:8 | Jana 12:47-48 | Hebrajczyków 1:2 | Rzymian 10:14-20 | Przysłów 3:3-9 | 2Samuela 7:8 | Jana 17:17 | Mateusza 13:34-35 | Marka 4:33-34 | Jana 8:44 | 2Tymoteusza 4:3-4 | Jana 20:30-31 | Psalmów 19:9-11 | Rzymian 10:14-19 | Jakuba 1:16-22 | Izajasza 55:11


 • 2021.03.28 – Tomasz Kułaga

  Jakuba 3:1-15 | Przysłów 16:24 | Przysłów 15:1 | Przysłów 15:4 | Psalm 133:1-3


 • 2021.01.17 – Tomasz Kułaga

  Psalm 23:1-6 | Koheleta 2:1-22 | Psalm 92:1-16


 • 2020.04.26 – Krzysztof Wantuch

  Psalm 23:1-6