Księga Przysłów

<< Powrót do kazań

 • 2019.04.07 – Maciej Białecki – Posłuszeństwo w Panu

  2Koryntian 7:9-10 | Efezjan 6:1-4 | Wyjścia 20:12 | Przysłów 19:18


 • 2018.12.16 – Robert Miksa – Jeremiasz, prorok zagłady

  Jeremiasza 1:5-7 | Jeremiasza 1:2 | Jeremiasza 8:1-2 | Jeremiasza 20:7-9 | Jeremiasza 2:11-13 | Jeremiasza 3:3 | Jeremiasza 5:3-5 | Jeremiasza 5:23-31 | 2Tymoteusza 4:3 | Jeremiasza 7:4-11 | Amosa 5:21-24 | Przysłów 17:16 | Izajasza 50:4 | Jeremiasza 17:5-10 | Jana 2:19-20 | Mateusza 7:3-5 | Jana 18:36


 • 2018.10.07 – Robert Miksa – Bóg przemawia nawet przez przyrodę

  Psalm 19:2-5 | Rzymian 1:18-20 | Przysłów 6:6 | Przysłów 8:8 | Przysłów 9:12 | Mateusza 6:26-33 | Mateusza 7:15-18 | Jana 12:23-25 | 1Koryntian 15:20-23 | 1Koryntian 5:6-7 | 1Tesaloniczan 4:15-16 | 1Koryntian 15:52


 • 2017.10.15 – Martin Heide – Zaufaj Panu z całego swojego serca

  Przysłów 3:5 | Przysłów 1:1-7 | Rzymian 12:2-3 | Galacjan 6:4 | Efezjan 5:9-10 | Efezjan 5:15-17


 • 2016.09.04 – Robert Miksa – Życie pełne owoców wiary

  Filipian 4:10-23 | 2Koryntian 8:1-5 | Przysłów 3:5-9 | Malachiasza 3:8-10