Księga Izajasza

<< Powrót do kazań

 • 2021.03.14 – Krzysztof Wantuch

  Marka 4:1-34 | Izajasza 6:9-10 | Ezechiela 12:2 | 1Koryntian 2:14 | Izajasza 35:4-6 | Jana 16:12-14


 • 2021.03.07 – Krzysztof Wantuch

  Marka 3:7-35 | Izajasza 49:24-25 | Rodzaju 3:15 |


 • 2021.01.24 – Krzysztof Wantuch

  Marka 2:1-3:6 | Rodzaju 3:15 | Daniela 7:13-14 | Izajasza 6:1-2


 • 2021.01.10 – Krzysztof Wantuch

  Marka 1:16-45 | Jeremiasza 16:9-12 | Jeremiasza 16:16-17 | Izajasza 61:1-2 | Mateusza 11:23-24


 • 2021.01.03 – Krzysztof Wantuch

  Marka 1:1-15 | Rodzaju 3:15 | Rodzaju 22:18 | Galacjan 3:16 | Rodzaju 49:10 | 2Samuela 7:12-13 | Malachiasza 3:1 | Malachiasza 3:22-24 | Izajasza 61:1 | Rodzaju 1:1-2 | Jana 1:1-3 | Izajasza 63:17-64:4