Księga Izajasza

<< Powrót do kazań

 • 2022.04.15 – Krzysztof Wantuch – Wielki Piątek

  1Koryntian 15:1-4 | Izajasza 53:3 | Izajasza 53:5-8


 • 2021.12.25 – Krzysztof Wantuch – Nastolatka w ciąży i co z tego wynikło

  Mateusza 1:18-2:23 | Izajasza 60:1-3


 • 2021.11.28 – Krzysztof Wantuch

  Marka 8:27-9:1 | 2Samuela 7:12-13 | Izajasza 53:1-12 | 1Piotra 2:4-10


 • 2021.10.17 – Adrian Stróżek

  Dzieje 8:26-40 | Izajasza 56:3-5


 • 2021.07.18 – Remigiusz Neumann – Nie słucham Boga…

  Jonasza 1:1-3 | Jana 6:59-60 | Jana 8:43 | 1Tymoteusza 4:1 | Marka 6:11 | Łukasza 9:44 | Rzymian 11:8 | Jana 12:47-48 | Hebrajczyków 1:2 | Rzymian 10:14-20 | Przysłów 3:3-9 | 2Samuela 7:8 | Jana 17:17 | Mateusza 13:34-35 | Marka 4:33-34 | Jana 8:44 | 2Tymoteusza 4:3-4 | Jana 20:30-31 | Psalmów 19:9-11 | Rzymian 10:14-19 | Jakuba 1:16-22 | Izajasza 55:11