Kazania 2020

<< Powrót do kazań

 • 2020.11.29 – Roy Stiff

  Mateusza 18:15 | Łukasza 17:3-4 | 1 Piotra 4:8 | Galatów 6:2


 • 2020.12.06 – Krzysztof Wantuch

  Jakuba 5:12-20


 • 2020.12.13 – Maciej Maliszak

  Hebrajczyków 13:1-3 | Jana 13:35 | Rzymian 12:10-13 | Rodzaju 19:1-3 | Mateusza 25:40 | 1Koryntian 12:26-27


 • 2020.12.20 – Rafał Czapiewski

  1Jana 1:1-5


 • 2020.12.25 – Adrian Stróżek

  Jana 1:1-4