Kazania 2020

<< Powrót do kazań

 • 2020.01.05 – Eugeniusz Kuprianow

  Ezdrasza 1:3,5,9-10 | Daniela 1:1-2 | Ezdrasza 3:1,8-9 | Ezdrasza 7:6,9-10,25-26,28 | Ezdrasza 8:17-18,21-23,31


 • 2020.01.12 – Rafał Czapiewski


 • 2020.01.19 – Zdzisław Józefowicz

  Dzieje 26:1-7 | Dzieje 26:24-28


 • 2020.01.26 – Tomasz Kułaga – Czy jesteś duchowym Chrześcijaninem?

  Galacjan 5:22-23


 • 2020.02.02 – Piotr Gruchała – Niesprawiedliwość, zazdrość i brak pokory

  Rodzaju 37:1-11