Kazania 2020

<< Powrót do kazań

 • 2020.10.11 – Roy Stiff

  Mateusza 18:35 | Jana 15:5 | Efezjan 5:18-21


 • 2020.10.18 – Radosław Siewniak

  Efezjan 2:4-7 | Łukasza 15


 • 2020.11.01 – Krzysztof Wantuch

  Jakuba 4:13-17


 • 2020.11.15 – Krzysztof Wantuch

  Jakuba 5:7-11 | Hioba 42:5 | Hebrajczyków 12:1-5


 • 2020.11.22 – Roy Stiff

  Objawienia 2:7 | Objawienia 2:11 | Objawienia 7:17 | Objawienia 5:11-14 | Objawienia 2:26 | Koheleta 1:2