Kazania 2020

<< Powrót do kazań

 • 2020.05.24 – Krzysztof Wantuch

  Mateusza 6:11-15


 • 2020.05.31 – Mateusz Wichary

  Filipian 4:1-5 | 1Tymoteusza 5:1-2 | 2Tymoteusza 2:8 | 1Tymoteusza 3:3


 • 2020.06.07 – Roy Stiff

  Sędziów 2:21-22 | Sędziów 3:1-2 | Objawienie 19:7-16 | Galacjan 5:22-23


 • 2020.06.21 – Krzysztof Wantuch

  Jakuba 1:1-11 | 1Tymoteusza 6:9 | Rzymian 15:5 | Hebrajczyków 2:17-18


 • 2020.06.28 – Maciej Białecki, Mikołaj Haman

  Rzymian 6:3-4 || 1Jana 2:12-14 | Hebrajczyków 5:11-13 | Tytusa 2:1-8