Kazania 2020

<< Powrót do kazań

 • 2020.03.15 – Roy Stiff

  Rzymian 8:19-22 | Objawienia 6:8 | Objawienia 9:15 | Jana 9:4-5 | 1Piotra 3:15 | Mateusza 10:29 | Hebrajczyków 13:5 | Psalm 139:5 | Psalm 18:3 | Rzymian 8:35-37


 • 2020.03.22 – Roy Stiff

  Liczb 13:27-14:4


 • 2020.03.29 – Roy Stiff

  Jana 14:11-16


 • 2020.04.05 – Roy Stiff

  1Koryntian 3:1-3 | Powtórzonego Prawa 32:51-52 | Jozuego 1:8-9 | Jozuego 3:13-16


 • 2020.04.10 – Rafał Czapiewski – Wielki Piątek