Kazania 2020

<< Powrót do kazań

 • 2020.02.09 – Rafał Witkowski

  1 Piotra 1:22-2:5,9 | Hebrajczyków 10:24-25 | Łukasza 9:23


 • 2020.02.16 – Roy Stiff – Jak być wstrzemięźliwym

  1Koryntian 10:6 | Wyjścia 17:1-2, 5-6 | 1Koryntian 10:4 | Liczb 20:8-12 | Wyjścia 32:1-6 | Wyjścia 32:10-14


 • 2020.02.23 – Filip Kegel – Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia

  Filipian 4:4-20


 • 2020.03.01 – Roy Stiff – Ufaj, Bóg zaopatrzy

  Liczb 11:4-6 | Liczb 11:11-15 | Liczb 11:18-23 | Liczb 11:31-32


 • 2020.03.08 – Roy Stiff – Kościół jest kobietą

  Sędziów 4:4-9 | Łukasza 10:40-42 | Jana 11:20-28 | Objawienie 19:7-9 | 1Piotra 3:7