Dzieje Apostolskie

<< Powrót do kazań

 • 2021.04.25 – Krzysztof Osiecki

  2Koryntian 6:1-10 | Dzieje 14:2-11 | Dzieje 16:1-40


 • 2020.01.19 – Zdzisław Józefowicz

  Dzieje 26:1-7 | Dzieje 26:24-28


 • 2019.08.04 – Remigiusz Neumann – Koszty życia z Bogiem

  2Tymoteusza 3:12 | 1Jana 3:13 | Jana 15:19 | Mateusza 10:21-22 | Mateusza 10:34-37 | Mateusza 19:27-29 | Łukasza 22:33 | Dzieje 21:13 | Rzymian 9:3 | 2Koryntian 5:17 | Mateusza 10:39 | Mateusza 10:28


 • 2019.06.30 – Mateusz Wichary – Bądź wdzięczny za Zbór

  Kolosan 1:24-29 | Dzieje 9:1-4


 • 2019.01.27 – Robert Miksa – O tęsknotach ludzkiej duszy

  Dzieje 17:22-34