Weekend Zborowy – Zdzisław Miara

<<Konferencje i wykłady

2009.06.13-14


Wykład 1 – Dług: niepożądane brzemię


Wykład 2 – Droga do wolności finansowej


Wykład 3 – Dawanie: praktyczna miłość bliźniego


Wykład 4 – Służenie: praktyczna miłość bliźniego