Weekend Zborowy – Robert Miksa

<<Konferencje i wykłady

2007.05.05-06


Wykład 1 – Mój Zbór i ja – 1Tymoteusza 3:14-15


Wykład 2 – Walczcie o prawdę Ewangelii – Judy 1:3-4