Sławomir Biliński

<< Powrót do kazań

 • 2016.12.18 – Sławomir Biliński – Jezus jest treścią Ewangelii

  Dzieje 1:1-4 | Dzieje 1:8 | 2Koryntian 4:5 | Łukasza 1:30-32


 • 2016.10.30 – Sławomir Biliński

  Kolosan 3:23-25


 • 2016.09.25 – Sławomir Biliński – Uczynki w wierze

  Jakuba 2:14-26


 • 2016.08.14 – Sławomir Biliński

  Wyjścia 7:14-25


 • 2016.07.17 – Sławomir Biliński

  Malachiasza 3:1-6