Sławomir Biliński

<< Powrót do kazań

 • 2017.12.24 – Sławomir Biliński – Jezus przyszedł, żeby zbawić grzeszników

  Mateusza 1:1-17 | Mateusza 9:9-13 | 1Tymoteusza 1:15-16 | Jana 1:12-13


 • 2017.12.10 – Sławomir Biliński – Zaufanie Mojżesza

  Wyjścia 34:1-14


 • 2017.10.29 – Sławomir Biliński – Co Jezus wie o twoim życiu?

  Jana 4:4-30


 • 2017.09.10 – Sławomir Biliński – Rola i cechy starszych Zboru

  Dzieje 20:17 | Dzieje 20:28-32 | Dzieje 14:23 | Jakuba 5:14-16 | Tytusa 1:5 | 1Piotra 5:1-3 | Dzieje 14:23 | 1Tymoteusza 3:1-7 | Tytusa 1:5-9


 • 2017.07.23 – Sławomir Biliński

  Nehemiasza 2:1-10