Sen lalkarza Jonatana – Christopher Shennan

  • #6 – Ucieczka


  • #7 – Pan Jonatan zaczyna działać


  • #8 – Paluszek dostaje rozkaz


  • #9 – Wyspa Mardusa


  • #10 – Wyjaśnienie Paluszka