Roy Stiff

<< Powrót do kazań

  • 2020.02.16 – Roy Stiff – Jak być wstrzemięźliwym

    1Koryntian 10:6 | Wyjścia 17:1-2, 5-6 | 1Koryntian 10:4 | Liczb 20:8-12 | Wyjścia 32:1-6 | Wyjścia 32:10-14


  • 2019.11.03 – Roy Stiff

    Galacjan 3:1-3 | Jana 15:1-5 | Jana 13:6-10 | Łukasza 17:14


  • 2019.05.12 – Roy Stiff – Modlitwa

    Efezjan 2:5-6 | Kolosan 3:1 | 1Koryntian 6:17 | Mateusza 6:14-15


  • 2018.11.04 – Roy Stiff