Roy Stiff

<< Powrót do kazań

 • 2022.05.15 – Roy Stiff

  Jana 4:7-26 | Jana 4:28-29 | Jana 4:39-42


 • 2022.04.24 – Roy Stiff

  Marka 8:34 | Galacjan 5:16-17 | Galacjan 5:19-21 | Łukasza 9:23 | Mateusza 10:38-39 | Objawienie 22:1-4


 • 2022.02.13 – Roy Stiff – O tym co najważniejsze

  Marka 12:18-44


 • 2022.02.06 – Roy Stiff – Dowód miłości

  Marka 11:27-33 | Marka 12:1-17 | Jana 13:31-35


 • 2021.10.31 – Roy Stiff

  Efezjan 6:10-20