Roy Stiff

<< Powrót do kazań

 • 2023.09.24 – Roy Stiff – Owca, kasa, syn

  Łukasza 15:1-32 | 1Koryntian 3:14-15


 • 2023.09.10 – Roy Stiff – Cóż może zrobić mi człowiek


 • 2023.06.18 – Roy Stiff

  Dzieje Apostolskie 1:9 | Hebrajczyków 9:11-12 | Efezjan 1:19-20 | Jana 16:7 | 2Koryntian 5:17 | Rzymian 6:4 | Rodzaju 1:26


 • 2023.04.02 – Roy Stiff

  Izajasza 40:21, 25, 27-31 | Łukasza 19:41-44 | Mateusza 21:18-22


 • 2023.03.05 – Roy Stiff – Wyjdź na wysoką górę, czyli wszechmocny Pan przychodzi

  Izajasza 40:1-20