Robert Miksa

<< Powrót do kazań

 • 2017.11.05 – Robert Miksa – Działanie Boga w Kościele

  Hebrajczyków 13:7-14


 • 2017.10.22 – Robert Miksa – Chrześcijańska wolność i motywacje serca

  Galacjan 5:4-8


 • 2017.09.24 – Robert Miksa – Dwóch synów Abrahama i duch wolności

  Galacjan 4:19-5:1


 • 2017.09.03 – Robert Miksa – Dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was

  Galacjan 4:12-20


 • 2017.08.06 – Robert Miksa – Bogowie ludzkich serc

  Galacjan 4:8-15 | Kolosan 2:16-17 | Kolosan 2:8 | Rzymian 5:8