Piotr Gruchała

<< Powrót do kazań

 • 2018.01.21 – Piotr Gruchała – Jair i niewiasta

  Marka 5:21-43


 • 2017.12.31 – Piotr Gruchała – Uczta w Panu Bogu

  Estery 1:1-10


 • 2017.11.19 – Piotr Gruchała – Jaka gleba daje owoc?

  Marka 4:1-29


 • 2017.10.01 – Piotr Gruchała – 5 konfliktów Jezusa

  Marka 2:1-28 | Marka 3:1-6


 • 2017.08.20 – Piotr Gruchała

  Marka 1:21-45 | Izajasza 42:1-5 | Izajasza 49:1-4 | Izajasza 53:4