Pierwszy list Jana

<< Powrót do kazań

  • 2020.04.19 – Rafał Witkowski

    Jana 11:25 | 1Koryntian 15:20-24 | 1Koryntian 15:55-56 | Rzymian 6:4-6 | 1Jana 3:2 | Hebrajczyków 12:2-3


  • 2019.08.04 – Remigiusz Neumann – Koszty życia z Bogiem

    2Tymoteusza 3:12 | 1Jana 3:13 | Jana 15:19 | Mateusza 10:21-22 | Mateusza 10:34-37 | Mateusza 19:27-29 | Łukasza 22:33 | Dzieje 21:13 | Rzymian 9:3 | 2Koryntian 5:17 | Mateusza 10:39 | Mateusza 10:28


  • 2010.05.02 – Sławomir Biliński – W świecie, ale nie ze świata

    1Jana 1:1-4