Objawienie Jana

<< Powrót do kazań

 • 2022.01.30 – Krzysztof Wantuch – Tego Bóg Tobie nie daruje

  Marka 11:1-26 | Zachariasza 9:9-10 | Efezjan 2:19-22 | Objawienia 2:5 | Objawienia 2:16 | Objawienia 3:17 | Objawienie 21:2-3


 • 2021.05.16 – Krzysztof Wantuch

  Marka 6:14-44 | Powtórzonego Prawa 17:14-20 | 2 Samuela 7:12-13 | Objawienie 19:6-9 | Objawienie 19:17-18


 • 2021.02.07 – Ken Brownd

  Objawienie 4:9-11 | Objawienie 5:1-4 | Objawienie 2:9-10, 13 | Objawienie 6:9-10 | Objawienie 5:5-7 | Galacjan 3:13 | Jana 12:31-33 | Jana 5:22 | Objawienie 5:13


 • 2020.11.22 – Roy Stiff

  Objawienia 2:7 | Objawienia 2:11 | Objawienia 7:17 | Objawienia 5:11-14 | Objawienia 2:26 | Koheleta 1:2


 • 2020.06.07 – Roy Stiff

  Sędziów 2:21-22 | Sędziów 3:1-2 | Objawienie 19:7-16 | Galacjan 5:22-23