List Jakuba

<< Powrót do kazań

  • 2017.09.10 – Sławomir Biliński – Rola i cechy starszych Zboru

    Dzieje 20:17 | Dzieje 20:28-32 | Dzieje 14:23 | Jakuba 5:14-16 | Tytusa 1:5 | 1Piotra 5:1-3 | Dzieje 14:23 | 1Tymoteusza 3:1-7 | Tytusa 1:5-9


  • 2016.09.25 – Sławomir Biliński – Uczynki w wierze

    Jakuba 2:14-26