List Jakuba

<< Powrót do kazań

 • 2020.09.27 – Krzysztof Wantuch

  Jakuba 3:13-18


 • 2020.09.20 – Roy Stiff

  Jakuba 4:6-7 | 1Piotra 2:13-14 | Efezjan 6:5-8 | Hebrajczyków 13:17 | Jana 13:34-35 | Jana 17:20-21 | Efezjan 4:1-3 | 1Koryntian 10:10-11


 • 2020.08.23 – Krzysztof Wantuch

  Jakuba 3:1-12


 • 2020.08.02 – Krzysztof Wantuch

  Jakuba 2:1-13


 • 2020.07.19 – Krzysztof Wantuch

  Jakuba 1:19-27