List do Kolosan

<< Powrót do kazań

 • 2019.05.12 – Roy Stiff – Modlitwa

  Efezjan 2:5-6 | Kolosan 3:1 | 1Koryntian 6:17 | Mateusza 6:14-15


 • 2019.03.17 – Robert Miksa – Józef, człowiek o mądrym sercu

  Rodzaju 50:19-20 | Rodzaju 37:1-11 | Mateusza 6:19-21 | Kolosan 3:1-6


 • 2017.08.06 – Robert Miksa – Bogowie ludzkich serc

  Galacjan 4:8-15 | Kolosan 2:16-17 | Kolosan 2:8 | Rzymian 5:8


 • 2017.05.14 – Włodzimierz Tasak

  Kolosan 1:24-29 | Galacjan 2:20


 • 2016.10.30 – Sławomir Biliński

  Kolosan 3:23-25