List do Kolosan

<< Powrót do kazań

  • 2023.01.15 – Roy Stiff

    Kolosan 3:1-9 | 1Koryntian 6:17 | Jakuba 1:19-21 | Kolosan 3:12-14 | Efezjan 4:26 | Hebrajczyków 12:14-15


  • 2023.01.01 – Krzysztof Wantuch

    Dzieje 12:25-14:28 | Dzieje 1:8 | Kolosan 1:6 | 2Tymoteusza 3:11-12


  • 2022.10.23 – Krzysztof Wantuch

    2Tymoteusza 1:3-14 | 2Koryntian 11:23-27 | 2Tymoteusza 4:18 | Łukasza 9:51 | Mateusza 28:19-20 | 1Piotra 2:9 | Kolosan 1:28 | Objawienie 12:11


  • 2022.05.29 – Krzysztof Wantuch

    Jonasza 3:1-10 | Jana 3:16 | Kolosan 1:21-22


  • 2022.01.16 – Mateusz Wichary – O, ceń swój Zbór

    Kolosan 1:24-29 | Dzieje 9:1-5 | Filipian 2:17