List do Galacjan

<< Powrót do kazań

 • 2016.10.16 – Robert Miksa – Ewangelia nie jest dobrą radą, ale dobrą nowiną

  Galacjan 1:11-24 | Galacjan 4:29 | Łukasza 23:44-47


 • 2016.10.02 – Robert Miksa – Jest tylko jedna Ewangelia

  Galacjan 1:1-10 | Łukasza 24:27 | 2Koryntian 11:13-15 | Jana 4:2-3


 • 2016.09.11 – Ron Minton – Czym jest Boża łaska

  Galacjan 3


 • 2016.08.28 – Ken Brownd – Zaufanie Bogu

  Rodzaju 12:1-4 | Rodzaju 12:8 | Rodzaju 12:10-13 | Rodzaju 13:1-11 | Rodzaju 13:14-15 | 1Piotra 2:21-23 | Galacjan 3:1-7


 • 2015.05.10 – Ken Brownd – Wezwanie do trzeźwości w relacjach

  Galacjan 5:22-23