List do Galacjan

<< Powrót do kazań

 • 2018.04.08 – Robert Miksa – Grzech w życiu Chrześcijanina, cz. 1

  Galacjan 6:1-5 | 1Koryntian 15:1-10 | 1Królewska 22:1-29 | Objawienie 2:1-7 | Objawienie 3:14-21


 • 2018.03.11 – Robert Miksa – Próżna chwała i prawdziwa wartość

  Galacjan 5:25-26


 • 2018.02.18 – Robert Miksa – Owoc Ducha

  Galacjan 5:16-24 | Mateusza 7:21-23 | 1Jana 4:20 | Jakuba 4:13-17


 • 2018.01.28 – Robert Miksa – Uczynki ciała

  Galacjan 5:13-21


 • 2017.11.26 – Robert Miksa – Owoc Ducha (wprowadzenie)

  Galacjan 5:13-26 | 1Piotra 2:13 | Rzymian 7:7-25