List do Galacjan

<< Powrót do kazań

 • 2019.11.03 – Roy Stiff

  Galacjan 3:1-3 | Jana 15:1-5 | Jana 13:6-10 | Łukasza 17:14


 • 2018.07.08 – Robert Miksa – Niegrzeszenie nie uczyni cię sprawiedliwym

  Galacjan 6:14-18


 • 2018.06.17 – Robert Miksa – Krzyż Jezusa i sataniści

  Galacjan 6:11-14


 • 2018.05.13 – Robert Miksa – Normalne życie Kościoła

  Galacjan 6:1-10


 • 2018.04.22 – Robert Miksa – Grzech w życiu Chrześcijanina, cz. 2

  Galacjan 6:1-5