List do Filipian

<< Powrót do kazań

 • 2017.12.25 – Tomasz Kułaga – Jezus przyszedł, żeby odebrać chwałę

  Filipian 2:5-11 | Objawienie 5:13-14


 • 2017.09.17 – Adam Cenian – Bojaźń i drżenie

  Filipian 2:12-15


 • 2017.03.19 – Tomasz Krążek – Sprawiedliwość przez wiarę

  Filipian 3:9-11 | Rzymian 2 | Rzymian 3


 • 2016.09.04 – Robert Miksa – Życie pełne owoców wiary

  Filipian 4:10-23 | 2Koryntian 8:1-5 | Przysłów 3:5-9 | Malachiasza 3:8-10


 • 2016.08.21 – Robert Miksa – Modlitwa dziecka Bożego

  Filipian 4:1-9