List do Efezjan

<< Powrót do kazań

 • 2022.01.30 – Krzysztof Wantuch – Tego Bóg Tobie nie daruje

  Marka 11:1-26 | Zachariasza 9:9-10 | Efezjan 2:19-22 | Objawienia 2:5 | Objawienia 2:16 | Objawienia 3:17 | Objawienie 21:2-3


 • 2021.10.31 – Roy Stiff

  Efezjan 6:10-20


 • 2021.06.27 – Mateusz Wichary, Krzysztof Wantuch

  Efezjan 4:1-32 || Łukasza 10:25-34


 • 2020.10.18 – Radosław Siewniak

  Efezjan 2:4-7 | Łukasza 15


 • 2020.10.11 – Roy Stiff

  Mateusza 18:35 | Jana 15:5 | Efezjan 5:18-21