Księga Daniela

<< Powrót do kazań

 • 2020.01.05 – Eugeniusz Kuprianow

  Ezdrasza 1:3,5,9-10 | Daniela 1:1-2 | Ezdrasza 3:1,8-9 | Ezdrasza 7:6,9-10,25-26,28 | Ezdrasza 8:17-18,21-23,31


 • 2017.03.26 – Piotr Gruchała

  Daniela 7:1-28 | Marka 14:53-65


 • 2017.02.19 – Piotr Gruchała

  Daniela 6


 • 2017.01.15 – Piotr Gruchała

  Daniela 5


 • 2016.11.27 – Piotr Gruchała – Władza należy do niebios

  Daniela 4