Konferencja historyczna

<<Konferencje i wykłady

2013.05.11


Antoni Bokun – Biblia Brzeska: religijna spuścizna Radziwiła Czarnego


Antoni Bokun – Gdańsk w relacjach polsko-białoruskich (Biblia Gdańska, Misja wschodnio europejska)


Mieczysław Piotrowski – Łukasz Dziekuć-Malej: wierny do końca (służba w latach 1944-1955)


Andrus Unuczak – Łukasz Dziekuć-Malej: służba w Brześciu


Stiepan Piekun – Życie i posłannictwo Dziekuć-Maleja: pamiętaj swoich przewodników