Kazania 2023

<< Powrót do kazań

  • 2023.10.22 – Krzysztof Wantuch – Gorzki smak zwycięstwa – Sędzia Jefta


  • 2023.10.29 – Adam Gutsche – Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości


  • 2023.11.12 – Krzysztof Wantuch – O tym, co słuszne – dwie odmienne perspektywy


  • 2023.11.19 – Maciej Maliszak


  • 2023.11.26 – Krzysztof Wantuch – Niezwykły początek ostatniej szansy – Samson vol. 1