Kazania 2023

<< Powrót do kazań

  • 2023.09.17 – Krzysztof Wantuch – Bitwa o życie

    Sędziów 7:9-25 | Rzymian 8:16 | Rzymian 8:38-39 | Mateusza 28:19-20 | Kolosan 1:29 | Hebrajczyków 10:25 | Sędziów 7:16-20


  • 2023.09.24 – Roy Stiff – Owca, kasa, syn

    Łukasza 15:1-32 | 1Koryntian 3:14-15


  • 2023.10.01 – Krzysztof Wantuch – Przekleństwo sukcesu


  • 2023.10.08 – Roy Stiff – Dlaczego Jego chwała?


  • 2023.10.15 – Robert Miksa – Dziwna modlitwa Abrahama