Kazania 2023

<< Powrót do kazań

 • 2023.05.21 – Krzysztof Wantuch – Przemieniony i nie sam

  Kolosan 4:7-18 | Psalm 139:1-5 | Kolosan 2:13-14 | Kolosan 3:11 | Kolosan 1:28 | Marka 10:29-30


 • 2023.06.04 – Robert Miksa


 • 2023.06.11 – Adrian Stróżek – Zastanówcie się nad Bożymi drogami

  Aggeusza


 • 2023.06.18 – Roy Stiff

  Dzieje Apostolskie 1:9 | Hebrajczyków 9:11-12 | Efezjan 1:19-20 | Jana 16:7 | 2Koryntian 5:17 | Rzymian 6:4 | Rodzaju 1:26


 • 2023.06.25 – Krzysztof Wantuch

  Jana 10:1-21