Kazania 2023

<< Powrót do kazań

 • 2023.03.12 – Sean Martin

  1Samuela 1:1-2:11


 • 2023.03.19 – Krzysztof Wantuch – Nie daj się ograbić z przemienionego życia

  Kolosan 2:8-23


 • 2023.03.26 – Radosław Siewniak

  Mateusz 11:28-30


 • 2023.04.02 – Roy Stiff

  Izajasza 40:21, 25, 27-31 | Łukasza 19:41-44 | Mateusza 21:18-22


 • 2023.04.09 – Krzysztof Wantuch – Chrystus zmartwychwstał! I my prawdziwie zmartwychwstaniemy!

  1Koryntian 15:1-8 | 1Koryntian 15:12-23 | Filipian 3:20-21 | 1Koryntian 15:35-38 | 1Koryntian 15:51-57