Kazania 2023

<< Powrót do kazań

 • 2023.02.05 – Krzysztof Wantuch – Przemienione życie na drodze ku dojrzałości

  Kolosan 1:9-14 | 1Jana 1:8


 • 2023.02.12 – Krzysztof Wantuch – Źródło dojrzałego życia

  Kolosan 1:15-23 | Jana 1:18 | Jana 14:8-9 | Jana 1:2-3 | Powtórzonego Prawa 6:4-5


 • 2023.02.19 – Zbigniew Niemasik – Kim jestem?

  Rodzaju 1:1-2:3


 • 2023.02.26 – Krzysztof Wantuch – Cztery filary, czyli Chrystus w nas i pośród nas

  Kolosan 1:24-2:7


 • 2023.03.05 – Roy Stiff – Wyjdź na wysoką górę, czyli wszechmocny Pan przychodzi

  Izajasza 40:1-20