Kazania 2022

<< Powrót do kazań

 • 2022.05.15 – Roy Stiff

  Jana 4:7-26 | Jana 4:28-29 | Jana 4:39-42


 • 2022.05.22 – Krzysztof Wantuch – Oburzająca miłość

  Jonasza 1:1-2 | Jonasza 1:11 | Psalm 139:7-10


 • 2022.05.29 – Krzysztof Wantuch

  Jonasza 3:1-10 | Jana 3:16 | Kolosan 1:21-22


 • 2022.06.12 – Tomasz Kułaga

  Rzymian 12:1-2 | Rzymian 11:36


 • 2022.06.19 – Krzysztof Wantuch – Dla mnie łaska, dla innych sąd!

  Jonasza 4:1-11 | Wyjścia 32:9-10 | Wyjścia 32:14 | Wyjścia 34:6-9 | Przysłów 4:23