Kazania 2022

<< Powrót do kazań

 • 2022.04.15 – Krzysztof Wantuch – Wielki Piątek

  1Koryntian 15:1-4 | Izajasza 53:3 | Izajasza 53:5-8


 • 2022.04.17 – Krzysztof Wantuch – Nie ma Go tu. On żyje!

  Marka 15:42-47 | Marka 16:1-8


 • 2022.04.24 – Roy Stiff

  Marka 8:34 | Galacjan 5:16-17 | Galacjan 5:19-21 | Łukasza 9:23 | Mateusza 10:38-39 | Objawienie 22:1-4


 • 2022.05.01 – Robert Miksa – Nie bój się, bo jestem z Tobą

  Dzieje 18:1-11 | 1Koryntian 1:18 | 1Koryntian 1:22-24 | 1Koryntian 2:1-5 | Łukasza 10:10-12 | Dzieje 20:26-27 | Dzieje 17:26-27 | Objawienie 2:4 | Izajasza 43:1-2 | 1Koryntian 11:23-27 | Izajasza 55:8-11


 • 2022.05.08 – Krzysztof Wantuch

  Łukasza 15:1-32 | Rzymian 3:10-12 | Galatów 4:3-7