Kazania 2022

<< Powrót do kazań

 • 2022.02.06 – Roy Stiff – Dowód miłości

  Marka 11:27-33 | Marka 12:1-17 | Jana 13:31-35


 • 2022.02.13 – Roy Stiff – O tym co najważniejsze

  Marka 12:18-44


 • 2022.02.20 – Piotr Jurago – Budowanie

  1Piotra 5


 • 2022.02.27 – Krzysztof Wantuch – Kościół na wojnie

  Marka 13:3-37 | 2Tymoteusza 3:14 | 2Tymoteusza 1:7 | 2Tymoteusza 4:1 | Objawienie 12:11 | 1Piotra 2:9


 • 2022.03.06 – Tomasz Kułaga

  1Tesaloniczan5:18 | Efezjan 5:20