Kazania 2022

<< Powrót do kazań

 • 2022.11.20 – Włodzimierz Tasak – Do czego Bogu sól?

  Mateusza 5:13-16


 • 2022.11.27 – Maciej Maliszak – Idź i postępuj podobnie

  Łukasza 10:25-37


 • 2022.12.04 – Krzysztof Wantuch – Wyższość Nowego Przymierza

  Hebrajczyków 8:1-13 | Objawienie 7,9 | Objawienie 21:10-11 | Objawienie 21:22 | Galacjan 3:10 | Hebrajczyków 9:12 | Hebrajczyków 10:14 | 2 Koryntian 3:5-6


 • 2022.12.10 – Krzysztof Wantuch – Wigilijka

  Mateusza 1:1-17


 • 2022.12.11 – Ken Brownd – I co teraz?

  Dzieje 20:32