Kazania 2022

<< Powrót do kazań

 • 2022.01.02 – Krzysztof Wantuch – Są powody do radości?

  Koheleta 8:9-18 | Koheleta 1:3 | Koheleta 1:15 | Koheleta 1:18 | Koheleta 1:2 | Koheleta 12:7 | Hebrajczyków 4:15 | Koheleta 3:14 | 1Koryntian 15:1-4 | Rzymian 8:3 | 1Koryntian 15:19


 • 2022.01.09 – Krzysztof Wantuch – Rozwód i co z tego wynikło?

  Marka 10:1-16


 • 2022.01.16 – Mateusz Wichary – O, ceń swój Zbór

  Kolosan 1:24-29 | Dzieje 9:1-5 | Filipian 2:17


 • 2022.01.23 – Krzysztof Wantuch – Jak zostać bogatym i żyć długo

  Marka 10:17-52


 • 2022.01.30 – Krzysztof Wantuch – Tego Bóg Tobie nie daruje

  Marka 11:1-26 | Zachariasza 9:9-10 | Efezjan 2:19-22 | Objawienia 2:5 | Objawienia 2:16 | Objawienia 3:17 | Objawienie 21:2-3