Kazania 2021

<< Powrót do kazań

 • 2021.06.20 – Zbigniew Niemasik

  Jana 17:1-26


 • 2021.06.27 – Mateusz Wichary, Krzysztof Wantuch

  Efezjan 4:1-32 || Łukasza 10:25-34


 • 2021.07.04 – Ken Brownd

  Kolosan 1:13-24


 • 2021.07.11 – Roy Stiff

  Marka 2:1-5 | Rodzaju 32:25-32 | Łukasza 2:36-38 |


 • 2021.07.18 – Remigiusz Neumann – Nie słucham Boga…

  Jonasza 1:1-3 | Jana 6:59-60 | Jana 8:43 | 1Tymoteusza 4:1 | Marka 6:11 | Łukasza 9:44 | Rzymian 11:8 | Jana 12:47-48 | Hebrajczyków 1:2 | Rzymian 10:14-20 | Przysłów 3:3-9 | 2Samuela 7:8 | Jana 17:17 | Mateusza 13:34-35 | Marka 4:33-34 | Jana 8:44 | 2Tymoteusza 4:3-4 | Jana 20:30-31 | Psalmów 19:9-11 | Rzymian 10:14-19 | Jakuba 1:16-22 | Izajasza 55:11