Kazania 2021

<< Powrót do kazań

 • 2021.05.16 – Krzysztof Wantuch

  Marka 6:14-44 | Powtórzonego Prawa 17:14-20 | 2 Samuela 7:12-13 | Objawienie 19:6-9 | Objawienie 19:17-18


 • 2021.05.23 – Krzysztof Wantuch

  Jeremiasza 5:31 | Jeremiasza 5:7-8, 12 | Jeremiasza 7:4 | Habakuka 1:2-4 | Łukasza 19:41-44 | Habakuka 3:17-19 | Łukasza 11:9-10


 • 2021.05.30 – Tomasz Kułaga

  Rzymian 8:26


 • 2021.06.06 – Krzysztof Wantuch – Posłuchaj co mówi Jezus

  Marka 6:45-7:30 | Rodzaju 1:28 | Rodzaju 12:2-3 | Wyjścia 33:17-23 | Wyjścia 34:6 | Hioba 9:2-11 | Wyjścia 19:3-6 | Liczb 15:38-40 | 1 Piotra 2:9,12


 • 2021.06.13 – Krzysztof Wantuch – Mesjasz pogan?

  Marka 7:31-8:21 | Marka 5:20 |