Kazania 2021

<< Powrót do kazań

 • 2021.03.14 – Krzysztof Wantuch

  Marka 4:1-34 | Izajasza 6:9-10 | Ezechiela 12:2 | 1Koryntian 2:14 | Izajasza 35:4-6 | Jana 16:12-14


 • 2021.03.21 – Krzysztof Wantuch

  Marka 4:35-41, 5:1-20


 • 2021.03.28 – Tomasz Kułaga

  Jakuba 3:1-15 | Przysłów 16:24 | Przysłów 15:1 | Przysłów 15:4 | Psalm 133:1-3


 • 2021.04.02 – Wielki Piątek


 • 2021.04.04 – Krzysztof Wantuch

  Łukasza 24:13-35